HAKKIMIZDA

Proway, endüstriyel temizlik alanında 1993 yılından beri tüketici güvenine sahip olan Akoni Kimya tarafından imal edilerek grup şirketimiz May Kimya tarafından piyasaya sunulmaktadır.

Proway, Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 7000 metrekarelik tam otomasyona sahip tesisimizde imal edilmektedir. Yıllık 40 bin tonluk üretim kapasitesine ve 80 bin tonluk depolama alanına sahip olan firmamız, büyüme odaklı yeni yatırım ve projeleriyle ürün yelpazesini her geçen gün genişletmektedir.

Uluslararası üretim sertifikalarımız, sürdürülebilir bir üretim ve çevreye duyarlı yaklaşımımız ile gelecek nesillere yaşanabilir temiz dünya bırakmak istiyoruz. Üniversite ve eğitim kuruluşları ile işbirliği yaparak, sektördeki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Benimsediğimiz çözüm odaklı yaklaşımlarımız koşulsuz müşteri memnuniyeti ilkesiyle hizmet verirken, ürünlerimizi iç piyasanın yanı sıra tüm dünyaya sunmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

KALİTE VE AR-GE LABORATUVARI
Şirketimizin kaliteli ürün anlayışı, hammadde temininden ürün stok deposuna kadarki tüm aşamalarda vazgeçilmez ilkemizi oluşturur. Hammadde ve mamul maddelerin tüm performans testleri ile kalite kontrol ve dayanıklılık analizleri, uzman kimyager ve biyologlarımız tarafından yapılmaktadır. AR-GE laboratuvarına kurduğumuz demo (deneme) üretim tesisinde, üretim öncesi ve sonrasında çıkabilecek olası problemler engellenmekte, ürünlerimizin tüm performans testleri eksiksiz yapılarak, sorunsuz bir şekilde müşterilere ulaştırılmaktadır.

3 SORUMLULUK TAAHHÜDÜ
Küreselleşen ticari ve endüstriyel ilişkiler, iş sağlığı ve güvenliği, kaliteli ürün, çevre ve doğal kaynakların korunması konularında belli standartların oluşturulmasını gerekli kılmıştır. Gönüllü bir taahhüt programı olan 3 sorumluluk taahhüdü, 1984 yılında ilk kez Kanada’da başlamış ve ülkemizde ise 1993 yılında Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği’nin koordinasyonuyla uygulanmaya başlanmıştır. Akoni Kimya, dünyada kimyasalların yönetiminin daha da geliştirilmesi amacıyla geliştirilen 3 sorumluluk taahhüdünü imzalayarak insan, çevre ve doğal kaynaklara saygılı olduğunu vadetmiştir. Kimya sektöründe gittikçe yaygınlaşan programı imzalayan şirketimiz, iş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma ve teknik emniyet konularında güvence vererek insan, çevre ve doğal kaynaklara saygısını ortaya koşmuştur.

KALİTE BELGELERİMİZ
Proway, tüm üretim süreçlerini doğru yönetmek için, yasalara, uluslararası standartlara uygun üretim yaparak insana ve çevreye değer verir. Bu amaçla yetkili ve bağımsız akreditasyon kuruluşları tarafından yürütülen sertifikasyon çalışmaları sürecini başarıyla geçmiş ve uluslararası sertifikalar almıştır. Yürürlükteki yasalara, düzenlemelere saygılı davranmayı ve çevre yönetim sistemi uygulamayı öngören ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi sertifikası, kaliteli ürün güvencesinin göstergesi olan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi sertifikası ve İş Sağlığı ve Güvenliği standartlarını belirleyen OHSAS 18001 sertifikası, Akoni Kimya’nın dünya standartlarında üretim yaptığını gösteren önemli belgeleridir.

HEDEF VE İLKELERİMİZ
Müşteri odaklı çalışma stratejisi ile “en iyi” olmayı hedeflemek, insan kaynaklarına gereken önemi vermek, gelişimin kaynak yaratmaktan geçtiğini unutmadan, iş ahlakını ve dürüstlüğü “olmazsa olmaz” koşul haline getirmek ve ülkemize güç katmanın güç verdiğinin bilincinde olmak en temel ilkemizdir.

MÜŞTERİ VELİNİMETİMİZ
Müşterilerimiz için değer yaratmak, beklentilerine kalite ve istikrarla karşılık vermek ilk önceliğimizdir. Ürünlerimize sahip çıkmak ve satış sonrasında da müşterilerimizin yanında olmak görevimizdir.

EN İYİ OLMAK
Kalitede, hizmette en iyi olmak ve sahip olduğumuz bu imajı korumak ana hedefimizdir. Bu hedefe ulaşmak üzere faaliyet gösterilen alanlarda yönetimi üstlenmek ve sektörde lider olmak temel ilkemizdir.

SERMAYEMİZ İNSAN
Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi, çalışanlarımızın kalitesiyle başlar. En iyi personeli ve yetişkin insan gücünü topluluğumuza çekmek ve istihdam etmek, insanımızın yeteneklerinden, gücünden ve yaratıcılığından azami fayda sağlamak; verimliliklerini artırmak, gelişmelerine imkân tanımak, iş birliği ve dayanışmaya olanak sağlayan çalışma ortamı yaratmak, Akoni Kimya’nın kuşaklar boyu devamlılığını sağlamak için seçtiği bir yoldur.

İŞ AHLAKI VE DÜRÜSTLÜK
Müşterilerimizle ilişkilerimizi, karşılıklı yarar, adilane, iyi niyet, dürüstlük ve anlayış çerçevesinde sürdürmek, yasalara ve ahlaki değerlere uygun davranmak en önemli ilkemizdir. Bugünün insanına ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek, öncüsü olduğumuz ve vazgeçemeyeceğimiz bir başka temel ilkemizdir. Türkiye için, çevre koruma bilinciyle davranmayı ve bu konuda farkındalık yaratmayı kendimize görev sayıyoruz.